ABL asbestlabo elektronen microscopie


          

        Contacteer labo voor...

       bestelling - planning


        0487 78 93 08

   Kwaliteitsverantwoordelijke

                 ( bereikbaar 09.00 - 18 uur )

           

  Adres = Laarnebaan 103 - b


asbestlabo@telenet.be  

   www.asbestlabo.be


     0487 78 92 94

     Labo verantwoordelijke

    ( bereikbaar 10.00 à 12.00 u )


9070 Heusden-Destelbergen


Optische microscopie  versus  Electronen microscopie


Men kan asbest of asbestverdachte materialen onderzoeken op diverse wijzen, met optische microscopie ofwel electronen microscopie.

Meest gebruikte, meest economische wijze is optische microscopie met polarisatie microscoop en dispersiekleuring waarbij optische eigenschappen van asbestvezels onder gepolariseerd licht worden bekeken.

Men kan met optische microscopie zichtbare en morfologische kenmerken van asbest waarnemen, en een sterk vermoeden hebben of het asbest is of niet, doch men dient zekerheid te bekomen.

Met optische microscopie kan men zekerheid bekomen door asbestvezels af te zonderen uit het te onderzoeken materiaal, deze afgezonderde vezels te prepareren, deze onder te dompelen in dispersieolie met een specifieke brekingsindex, waarna men optische eigenschappen onder gepolariseerd licht kan bekijken.

Afhankelijk van de asbestsoort, de gebruikte dispersieolie, de gebruikte optische filters ( analyzer, polarizer, en retarding plates)  kan een ervaren laborant zekerheid bekomen om welke asbestsoort het gaat

   Optische microscopie heeft echter beperkingen


In hoofdzaak is de beperkte bruikbare vergroting ( gangbaar 100 x vergroting ) de grootste beperking,  tevens technische beperkingen gerelateert aan de monstervoorbereiding uit de materiaalmatrix en de prepareerbaarheid van de afgezonderde vezels.

Het is begrijpelijk dat uiterst kleine vezels vrijwel niet manipuleerbaar zijn, en deze tevens onvoldoende "vergroot"  kunnen weergegeven worden teneinde de gewenste informatie uit het onderzoek te bekomen

Indien men meer doorgedreven onderzoek wil voeren,  verdere onderzoeksinspanningen wil stellen, dient men zijn toevlucht te nemen tot een techniek dewelke meer mogelijkheden bied, een electronen microscoop beantwoord aan deze gestelde eisen.


Electronen - microscopie


Met behulp van een elektronen microscoop kunnen asbestvezels en objecten sterk vergroot worden tot gangbaar enkele duizenden malen, waarop deze asbestvezels op hun eigenschappen kunnen bekeken worden.

Tevens kan door middel van technisch hoogstaande apparatuur, zoals EDX spectrum analyzer, de chemische samenstelling van de asbestvezels achterhaald worden, waardoor kan afgeleid worden welke asbestsoort het is.

         

Abl Asbestlabo beschikt over een moderne HITACHI VP Variable Pressure Scanning Electron Microscoop met OXFORD INCA EDX detector, IXRF analyzer en beeldvormingsystemen dewelke beantwoorden aan de hoogste eisen.

Deze hoogtechnische apparatuur maakt mogelijk om sterk doorgedreven onderzoeken uit te voeren. 


                                                   Chrysotiel  (  Canada )  vergroting 1.500 x                                                                                 Chrysotiel ( Zuid Africa ) vergroting 1.500 x

                                                       Beelden gemaakt m.b.v. electronenmicroscopie SEM (scanning electron microscopy),  het EDX spectrum is op het beeld geplaatst                          

                               


Terug naar startpagina


Copyright ©  All Rights Reserved De Gucht Eduard  Meersstraat 8 Laarne 9270