asbestlabo
        

   info@asbestlabo.be 

        www.asbestlabo.be     

                            .

        0487 78 92 94

       

      Labo verantwoordelijke

                           .

 9070 Heusden-Destelbergen


          

     Contacteer het labo

     bestelling - planning


    0487 78 93 08


        Kwaliteits verantwoordelijke

.

      Laarnebaan 103 - b

ABL Asbestlaboratorium is officieel erkend door de Belgische Federale Overheid

Onze laboratorium leidinggevenden hebben 25 jaar praktijkervaring in laboanalyse en asbestonderzoek


Luchtmeting asbestvezels in lucht            Asbestinventaris - gebouwen               Asbestonderzoek in materialen                  Staalname en verpakking


Asbestverdacht staal nemen

Luchtmetingen  norm NBN T96-102


Verplicht bij saneren losgebonden asbest,

Luchtmetingen zijn ook wettelijk verplicht bij verwijdering asbestcement (daken enz..)

Ook verplicht bij eenvoudige handelingen

Verwijderaars moeten ons informeren indien de metingen belangrijk korter zijn dan de voorgeschreven 4 uur ( klik hier )


Kostprijs 350 euro / meetsessie van 4 uur

Volgende zaken zijn inbegrepen in de prijs

Verplaatsingen, opstelling apparatuur,

Luchtmeting 4 uur, Analyse in labo, en

resultaat zelfde dag per mail ( PDF file )


Lees meer over luchtmetingen ...

Een staal van materiaal moet representatief zijn aan te onderzoeken materiaal

Best een monstergrootte van 3 cm op 3 cm


Bij CV Gips buisisolatie een brok gips nemen midden uit de buis ( niet op uiteinde )

Vloerbekleding steeds bemonsteren samen met de lijm waarmede die verkleefd is.


Bij plaatvormig materiaal of dakbedekking asbestcement materialen zich beperken tot kleine monsters van 3 cm op3 cmKlik hier voor tips staalname + meer info...

Asbestinventaris - sloop - sanering


Onderzoek gebouwen dmv visuele inspectie staalname alle asbestverdachte materialen,  analyse in labo.

Aan de hand van de resultaten wordt een deskundig verslag, de  asbestinventaris en beheersprogramma  gemaakt, hierdoor bekomt u een grondig inzicht in de eventuele asbestproblematiek.

Kostprijs afhankelijk van de grootte en complexiteit van gebouwen.


Contacteer ons voor correcte prijs.


Lees meer over asbestinventarisatie .


Stofmonster Veegmonster nemen

Indien u asbestverdacht stof, hetzij vergruisd materiaal, of zeer kleine deeltjes wil laten onderzoeken op aanwezigheid van asbest, dient u een speciale techniek te gebruiken teneinde het asbestverdachte stof hetzij vergruisd materiaal / de kleine deeltjes te verzamelen en aan het labo te sturen.


Dit gebeurt met een speciale klevende tape


U kan hier belijken hoe u dit moet doen.

Het labo kan u tegen betaling desgewenst de nodige materialen voor het nemen van stofmonster - veegmonster  bezorgen


Lees hier hoe u dat doet ...


Inlichtingsblad bijvoegen

Asbestverdacht materiaal  verpakken


Materiaal afmetingen ongeveer 3cm / 3cm

CV GIPS BUISISOLATIE steeds brok gips nemen.

PLEISTERWERK brokjes pleister sturen

Het materiaal in een stevig plastic zakje plaatsen, de lucht uitdrijven, dichtmaken, en in 2de plastic zakje plaatsen, de lucht uitdrijven, dichtmaken,  inlichtingsblad bijvoegen, alles in stevige omslag ( geen brief-enveloppe)  of in kleine  doos plaatsen, en verzenden.

ABL Labo Laarnebaan 103 Heusden 9070


Klik voor inlichtingsblad en meer info...


 Verslag asbestonderzoek

Onderzoek asbestverdacht materiaal

                                   .

Met optische microscopie, polarisatie en dispersiekleuring kan de asbestsoort bepaald worden

Resultaat 24 uur na ontvangst en betaling.

Particuliere lowcostprijs 60 euro / per staal

Steeds betaling 60 € per staal cash bijsluiten

                                       .

U kan GEEN stalen binnenbregen, steeds opsturen per Bpost in stevige verpakking.

                               .

Ingeval factuur vereist is = 60 + 32 (administratiekost indien omzet lager dan 150 euro) = 60 + 32 = € 92 + 21% Btw

                              .

Klik voor staalname en dubbel verpakken

ASBEST materialen galerij

Hier kan u asbest en de meest diverse materialan vinden waarin asbest is toegepast, u kan deze bekijken in een slideshow van foto's


De website is nog onder constructie, we vragen uw geduld, en zijn ons bewust dat de website slechts op 25 %  van het bedoelde resultaat fuctioneert


Excuus voor het mogelijke ongemak.

ABL Prolab is een wettelijk erkend asbestlabo

Officiele erkenning

Het laboratorium is officieel erkend door de Belgische Overheid als deskundig asbest laboratorium


Onze leidinggevenden hebben 23 jaar continue dagdagelijkse ervaring  in een asbest laboratorium ( 1995 - 2018 )


Door 23 jaar labo ervaring, mede sterke technische en wetenschappelijke kennis verwierven onze laboratorium leidingegevenden unieke bekwaamheden in asbest onderzoek en het leiden van een asbestlabo.


De naam Prolab wordt door het labo niet langer commercieel gebruikt,


Lees meer en zie onze erkenning...

Wat is Asbest  -  Educatieve info

Onze officiele firma gegevens

.


  ABL Asbestlaboratorium

  Laarnebaan 103 - B

  9070 Heusden Destelbergen

 

  BE 0837 971 914

 

  Financiele instelling, BNP Paribas Fortis

  IBAN BE82 0016 9001 8468 

  BIC GEBABEBB

ASBEST in en rond de WONING


In woningen is er massaal asbest en asbesttoepassingen gebruikt, omwill van de lage kostprijs, en tevens als gevolg van de commerciele marketingmachine van Eternit,

JM Balmatt, SVK en anderen.

Ook in CV leidingen ( Gips ) is asbest verwerkt, in vynil tegels en kunstsof vloerbekleding zit veelal asbest verwerkt.

Ook wordt steeds meer asbest gevonden in pleisterwerken van muren en wanden.

Ons labo is een pionier in het analyseren van pleisterwerk, bij elke asbestinventarisatie onderzoeken we één of indien nodig meerdere stalen van het pleisterwerk.


Verneem meer over asbest in ( uw ) huis ...
    mail ons op   info@asbestlabo.be

Copyright ©  All Rights Reserved De Gucht Eduard  Meersstraat 8 Laarne 9270